סיור וירטואלי בעיר
אתר VTLV כולל את כל הבניינים והמגרשים בתל אביב, עד גבול רמת אביב
בצפון ועד רח’ יגאל אלון במזרח.
על מנת להתחיל בסיור יש להקליד כתובת - רחוב ומספר בית, או שם של מקום
(לדוגמא: גן מאיר, מלון הילטון, בית אל על, שגרירות ארצות הברית וכד’).
דף בניין כולל תמונה יפה, מפה קטנה של הסביבה, פרטים ועוד.
חלק מהדפים כוללים תכנים על המקום - תולדות, היסטוריה, אדריכלות ועוד.
לדוגמא:   הרצל 1
באמצעות החיצים בדף ניתן לעבור לבניין הסמוך, לחצות לבניין ממול, או לפנות
בבניינים פינתיים, וכך ‘לטייל’ בעיר, לראות, לקרוא וללמוד על כל בניין ואתר.
סיור מהנה!

ואם יש לכם מידע על בניין שטרם פורסם כאן - תולדות, סיפורי המייסדים,
תמונות ישנות וכד’, אנא שילחו לנו ונפרסם אותו בדף הבניין.